вторник, 30 юли 2019 г.

ИНДИЯ - Другарят Аджит е свободен: Победа на народната война и международната солидарност


ИНДИЯ - Другарят Аджит е свободен: Победа на народната война и международната солидарност


„Арестът на другаря Мурали [Аджит] в частност е една от най-големите загуби, понесени от нашата партия и Централния комитет.“

Това написа Централният комитет на Комунистическата партия на Индия (маоисти) в декларация през май 2015 г., само седем дни след ареста на другаря Аййт на 9 май 2015 г. Тази оценка на ЦК на ИКП (маоисти) се основава на голямата роля на другаря Аджит в услуга на новата демократична революция в Индия, както и на приноса му в служба на световната пролетарска революция.

Още повече, че 23 юли 2019 г., денят на освобождаването на другаря Аджит от затвора Пуна, е ден на победата и празника за всички антиимпериалисти и революционери по света! Искаме да изразим своето удоволствие и нашите червени поздрави, нашия „Лал Салам“, на другаря Аджит в дух на международна солидарност.

Освобождаването на другаря Аджит е преди всичко победа на прогресивната народна война в Индия. Въпреки контрареволюционното настъпление срещу революцията и народната война след повече от 10 години, индийската реакция и нейните империалистически господари не успяха да унищожат народната война. Напротив, трудностите биха могли да бъдат преодолени и могат да се постигнат нови постижения. Действителното освобождаване на другаря Аджит хвърли органите на репресия на старата индийска държава, този компромис, ясно показва силата на войната на хората под ръководството на ИКП (маоисти). Освен това показва, че фашистките закони като закона за „предотвратяване на незаконни дейности“ (UAPA), който се използва като претекст за арести на силите на революцията и народното движение, подобно на Аджит, са въпрос на връзката на властта между революция и контрареволюция.

Освобождаването на другаря Аджит също е победа на работата на Солидарност. От ареста на другаря Аджит през 2015 г. бяха организирани силни кампании за освобождаването му, най-вече в Индия, но и на международно ниво. В общ международен призив през 2019 г. работата на солидарността с политическите затворници и народната война в Индия получиха силна база и многобройни сили в различни страни по целия свят последваха този призив решително и със силата на международната солидарност. "Ние защитаваме другаря Аджит, който постави целия си живот в услуга на ИКП (маоисти) и Народната война, Новата демократична революция. Борбата срещу империализма е оправдана и изисква международна солидарност и солидна подкрепа." Въз основа на този ангажимент бяха организирани различни дейности за натиск за другаря Аджит и всички политически затворници в Индия.

Въпреки че трябва да считаме, че индийската реакция упорито работи за повторното арестуване на другаря Аджит (както направиха и след последното му кратко освобождаване), трябва да се съсредоточим солидно върху победата на неговото освобождаване. Тази победа трябва да бъде основа за достигане на по-високо ниво в международната работа за солидарност за народната война в Индия и за постигане на нови победи. Освобождаването на другарите Аджит ясно доказва, че организираната международна солидарност е важен инструмент на борбата срещу империализма в служба на световната пролетарска революция!
Свобода за всички политически затворници в Индия!

Подкрепете народната война в Индия!

Да живее международна солидарност! Лал Салам!
ИЗТОЧНИК