сряда, 28 януари 2015 г.

10 тезиса за либерализма


1. Либерализмът компрометира самото понятие "свобода" и всичките свързани с нея ценности. Либерализмът преобразува свободата в слободия, преобразува най-лошите социални злини в своя морална основа, и поставя на преден план духовно и морално слабите елементи.

2. Основната тема на либерализма са малцинствата. Либералите искат да концентрират мислите на целия свят в тях. Въпреки това, тази хуманистична риторика за общочовешкото щастие е просто цинична демагогия, масово отвличане на вниманието от други неотложни въпроси, осигуряване на господството на единици в икономическия и културния сектор.

3. Дискусиите на световните либерални идеолози за доброто на масите не са по-малко фалшиви, защото либерализмът по своята същност е индивидуалистичен и елиминира колективното мислене и сътрудничество на всички производителни слоеве и класи на обществото, тъй като вижда в това елемент на “тоталитаризъм”.

4. Въпреки индивидуалистичната ориентация и прикритите фалшиви демократични ценности, либерализмът може да се определи като тоталитарна идеология, защото всички други политически и философски доктрини са оценени като неподходящи, остарели или антидемократични, и по този начин тази идеология има тенденцията да бъде доминираща в света. За това се създават вредни субкултури и цели изкуствени направления в културата и изкуството - масова култура, дегенеративно изкуство и т.н.

5. Пропагандиране на свобода на личноста и право на изразяване, либерализмът в същото време не дава право на самостоятелно развитие, създавайки определени невидими с просто око стандарти и мода, внедрявайки ги чрез зомбиращи реклами.

6. Либерализмът по своята същност е изкуствена политико-философска черупка на капитализма, обезпечавайки законовата експлоатация на цели континенти и изчезването на цели нации с цел обогатяване на единици и отделни семейства от световния елит.

7. Либерализмът прикрива капитализма, насърчавайки господството на транснационалния капитал, а също води до комерсиализирането на всички видове дейности, в това число науката и литературата, масово намалява тяхното качество и само насърчава тяхната дейност с цел получаване на печалба.

8. Радиото, телевизията и другите средства за масова информация са се превърнали в средство за либерална пропаганда, отравяне на масите, въвеждане на фалшиви меркантилни ценности. Докато медиите превръщат света в голям информационен концентрационен лагер, икономическият капиталистически фактор на либерализма има за цел да придобие доход от всеки човек, а успешността и социалният статус се определят от размера на придобитата собственост. Принципът "печалба за печалба" осигурява икономическия закон на тотален контрол над всички други сфери, така че успехът във всяка област - от култура до политика, се определя от размера на капитала и степента на съответствие с правилата на либералния свят.

9. Пропагандирайки единни ценности и стандарти за всички народи, либерализмът води до сблъсък на култури и цели исторически създадени мирогледи. Тази идеология е само изкуствена политическа черупка на капиталистическата експлоататорска система, която от своя страна създава етнически и религиозни конфликти, социални вълнения, изкуствена инфлация и предпоставки за нови войни с цел пране на огромни суми пари и създаване на нови колонии за експлоатация на териториални ресурси.

10. В резултат на антилибералните реакции се появяват нови страни, подкрепени от мощни човешки и природни ресурси, които не се боят от информационно-идеологическия натиск, и заплашват стабилността на либералната система. В съответствие с това международните центрове прибягват към използването на доказани методи - от икономическа блокада до военна инвазия и всичко това прикрито под мироопазваща операция или помагане на псевдобунтовници.


Другарят Витовски

Няма коментари:

Публикуване на коментар