вторник, 15 януари 2013 г.

118 години Гео Милев ни зове към бунтДЕН НА ГНЕВА

Presto I

Бягай, бягай
в галоп
не питай
ти си сам идеал!
На живота огромния топ
изгърмява ме цял
на вис към звездите.

Бягай
залягай
ставай
падай
нападай
решително
смело
стремително
неудържимо напред
— без команда, без ред —
напред.

Дело! Дело
е нашя зов
пряко всичко
пряко вражда и любов,
пряко звезди,
метеори
комети
— напред
без умора,
без сън
навън
из затворите,
из градовете
центростремително
ти полети!

Presto II

Братя
Другари
Малоимотни
Граждани
Селяни —
вий млади
и стари,
които постотно сте
като животни
раждани,
стреляни —
Безполезно е тъй да стоим:
да се вдигнем
— напред —
да вървим!

През дим
черни, саждиви, изкаляни —
без команда, без ред —
тъй както, когато изригне
стремително
катер.
Братя!
Сега е последния час,
последния ден:
100 години пред нас
Камил Демулен
говори разпалено
и убедително
и сочи
великата страшна Бастилия.
Сега е последния час.
Всеки от нас
с последни усилия
трябва да скочи
на крак!


1922

Няма коментари:

Публикуване на коментар