понеделник, 2 февруари 2015 г.

Космополитизмът - престъпление срещу човечеството

Сред различните видове космополити от лагера на социалистите отекват буржоазно-либерални кръгове, където идеята за космополитизъм е добре развита и се приема твърдението, че социализмът в световен мащаб обезателно ще доведе до смесването и създаването на единна хомогенна популация. В наши дни почти навсякъде се доказва обратното, че народите по света не искат да се унищожи човешкото разнообразие. Те характеризират безродното човечество като утопия.

За това пишат и политически деятели от началото на миналия век, това е било ясно още тогава. За пример можем да представим откъс от статия на Луначарски, който е руски писател, революционер, публицист, идеолог на социализма.

"Погрешно се говори за "социалистическо изравняване" и за триумф на безцветния космополитизъм при победа на пролетариата. Не, новото общество ще даде възможност за безкрайно разнообразие по отношение на природата на всеки народ. То ще унищожи умъртвяващата, механична сила на държавата, то ще убие животинските, канибалски инстинкти, които подбуждат насилственото обезличаване както на отделни хора, така и на националности. Отделната личност никога няма да достигне такава свобода и оригиналност, както в социалистическото бъдеще, нацията никога няма да чуе собствения си глас в хора на човечеството с такава сила и самобитност, както ще бъде при социализма.”

Приемаме едно от най-популярните и точни определения. Космополитизмът е реакционна буржоазна идеология, която отхвърля националните традиции, култура, патриотизъм, отрича националния (в контекста на етничност) суверенитет. Космополитизмът по своята същност е чужд за живота и интересите на своя народ, той е идея враждебна към цялото човечество. Това е преклонение пред буржоазна култура, развита в космополитни кръгове, неразбиране на великите ценности на българската или друга национална култура. В своето необуздано желание космополитите доказват, че културата на български народ е "надживяла своята необходимост и няма нужда от нея". Подобни деятели проявяват своята антинародна същност, това са хора "без род и племе".

По повод обединението на етническите идентичности и отказа от своя култура в полза на империалистическото държавно развитие, говори още през 19 век родоначалникът на руската, народническа, социалистическа идея, известният публицист и революционер Александър Херцен:

"Смятате ли вие, писатели, публицисти, професори, които все още не сте осъзнали, че изглаждането и уравняването на всички националности води до потенциална смърт на човешката личност? Наистина ли не знаете голямата тайна на помазването на държавата чрез силата, на която и евреи, и мюсюлмани могат да управляват религиозната съвест на своите руски роби? Къде живеете вие, на коя планета? Идеалът на чиновника не познава родство. Или вие смятате, че руснаците трябва да бъдат с нежно сърце? Нашето правителство не обича националностите и винаги се опитва да ги унищожи. Различните племена биват разбити и е видно, че на правителствения стомах е по-лесно да усвоява смесена кръв, която има по-малко духовитост." (Освобождение на селяните в Русия и полското въстание. "Колокол", Лондон, 1865].


Космополитизмът е презиран от времето на своето създаване. В наше време той е пряк инструмент на световната капиталистическа реакция, която се стреми максимално да обезличи и да изглади според своите нужди цялото човечество - по пътя на тази химера всички свободни и непокорни народи, самобитни култури и разнообразието на човечеството, са мощна бариера срещу създаването на тотално поробване на всемогъществото на цялото човечество. Преклонението и съдействието по отношение на тази отвратителна, античовешка идея от страна на  космополитите може да се счита като престъпление срещу човечеството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар