петък, 31 август 2012 г.

Българите работят най-дълго за най-малко париБългария е сред седемте страни в Европейския съюз (ЕС) с най-дълга работна седмица. Това показват данните за 2011 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, която е към ЕС.

Работниците у нас се трудят средно по 40,3 часа от понеделник до петък, или с два часa и половина повече от финландците, за които работната седмица е най-кратка. Данните се отнасят само за заети на пълен ден на едно работно място и включват действително отработените часове. В тях не влизат обедните почивки, времето за пътуване до службата и обратно, отсъствията по лични причини, както и часовете за обучения.

Според изследването през последните 3 г. работната седмица у нас се е скъсила с около час и половина. През 2009 г. продължителността е била 41,7 часа.
Средно работната седмица в ЕС е 39,7 часа. Рекордьори са румънците, които прекарват в службата средно по 41,3 часа. По-дългото стоене на работа у нас и северната ни съседка обаче не се отразява на заплащането. Напротив, възнагражденията в България и Румъния са най-ниските в ЕС. Последните данни на Евростат показват, че българите са на опашката по доходи и на година печелят 9 пъти по-малко от най-кратко работещите финландци. През 2010 г. средната годишна заплата у нас е била 4396 евро, докато в скандинавската страна са печелили по 40 122 евро.

Една от причините за ниското заплащане у нас е слабата ефективност на труда. Въпреки че през последните години този показател нараства, производителността на труда в България е едва 43,5% от средната за ЕС. За сравнение във Финландия показателят надхвърля 109%. Като цяло в страните от Западна Европа, където производителността е по-висока, работната седмица е по-кратка. Изключение правят Люксембург, Германия и Великобритания.

Изследването показва още, че България е сред страните в ЕС с най-кратък платен отпуск. Законодателството у нас гарантира 20 дни почивка. Толкова е отпуската и в почти всички страни от Източна и Централна Европа. В по-старите членки на ЕС обаче тя е поне 25 дни. Най-дълго почиват в Германия, Франция и Дания - по 30 дни.
България обаче има повече официални празници в сравнение със средното за ЕС. През м.г. например 11 работни дни у нас са били обявени за почивни. Средният брой за ЕС е 8-9 дни. По тази линия най-малко са се облагодетелствали работниците в Румъния и Холандия, където са празнували само 6 дни. На обратния полюс са испанците, за които е имало 14 дни фиеста.

Европейската фондация включва и данни за работното време в браншове, в които действат колективни трудови договори. Според тях най-кратко се трудят в публичната администрация в Испания, Португалия и Франция - по 35 часа на седмица (по 7 часа на ден). В България и в повечето по-нови членки на ЕС в колективните споразумения е договорено работната седмица да е по 40 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар